UBYTOVACÍ ŘÁD

Ubytovací řád

 • Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 • Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
 • Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.
 • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně a osobním účelům.
 • Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.
 • V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.
 • Za peníze a cennosti si host zodpovídá sám.
 • V ubytovacím zařízení je možné umístit jen drobná psí plemena. Ostatní dle dohody.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, a to předem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách penzionu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Storno poplatky

Platby (zálohy) na ubytování hrazené převodem na účet penzionu se požadují ve výši cca 30-100% z celkové ceny za pobyt.

Doplatek do plné (celkové) ceny je následně hrazen hned při příjezdu na recepci.

Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch penzionu a tím zaniká nárok na její vrácení.

Na tyto zálohy se vztahují tyto storno poplatky:

Pokud host zruší pobyt:

 • 50 – 21 dnů před příjezdem – poplatek 15 % z ceny ubytování
 • 21 – 14 dnů před příjezdem – poplatek 30 % z ceny ubytování
 • 14 – 7 dnů před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování
 • 7 – 0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování

V případě zrušení rezervace při platbě zálohy nebo celé částky za ubytování předem na účet: musí být učiněno pouze písemnou formou (e-mailem), rezervační oddělení zákazníkovi potvrdí stejným způsobem. Pokud jsou storno poplatky menší než-li je již zaplacená záloha či celková platba, rozdíl je klientovi vrácen převodem zpět na účet.

Ubytovací řád a storno poplatky jsou platné od 1. 10. 2007